Prof. Dr. Emel ALĞIN
Bölüm Başkanı
 

Doç. Dr. Esen YILDIRIM
Bölüm Başkan Yardımcısı
 
Doç. Dr. Önder TUTSOY
Bölüm Başkan Yardımcısı