PROGRAM HAKKINDA

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM) Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 21’i Türk ve biri yabacı uyruklu olmak üzere 22 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Aynı dönemde Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü.) EEM Bölümü ile Ortak Yüksek Lisans programını da açılmıştır. 

EEM Bölümünün hem lisans hem de yüksek lisans eğitim dilleri İngilizce olup, öğrencilerimizin iyi bir yabancı dile sahip olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Birinci yılda verilen temel matematik, fizik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerinin ardından sonraki yıllarda zorunlu ve seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmak istedikleri konuları seçmelerine olanak sağlanmıştır. 

Öğrencilerimiz mezun olduklarında ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyetlerini sürdüren firmalarda başarılı olabilecek yetenekleri kazanmalarına yönelik eğitim müfredatı hazırlanmıştır. EEM mezunları savunma sanayi, iletişim sektörü, enerji üretim-iletim sektörü, kablo imalat, bilgi teknolojileri, güç elektroniği gibi alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumlarda ve özel kuruluşlarda çalışmaktadırlar.

AMAÇ

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans programının amacı, uluslararası standartlara uygun bir eğitimle, İngilizce’ye hakim, temel bilimlerde güçlü bir altyapı kazanmış, kendi alanında yetkin, analiz ve sentez yapabilen, diğer disiplinlerle de işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, bilgi birikimi ve deneyimleriyle teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, girişimci ve yenilikçi mühendisler yetiştirmektir.  Bölümümüz ayrıca sanayi ile işbirliği içinde çalışarak ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi amaçlamaktadır.

HEDEFLER

Bölümümüz; gerçekleştirdiği araştırma geliştirme projeleri, ulusal ve uluslararası alanda profesyonel kariyerlerini başarı ile sürdürebilecek şekilde yetiştirdiği bilim insanları, yayınladığı bilimsel makaleleri ve sanayi odaklı çalışmaları ile uluslararası arenada saygın Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Elektrik Tesisleri Alanı
  • Güç kalitesi sorunlarının giderilmesi
  • Reaktif ve harmonik kompanzasyon 
  • Güç sistemlerinin benzetim ve analizi  
  • Gaz motorlu kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinde kapasite seçimi ve fizibilite hesabı        
  • Jeneratör sistemlerinde verimlilik analizi
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri 
 • Elektronik Alanı
  • Mikroelektromekanik sistemler (MEMS) 
  • Soğutmasız kızılötesi dedektörler
  • Analog ve dijital devre tasarımı
  • Yarı iletken malzeme geliştirilmesi 
 • Elektromanyetik Alanı
  • Elektromanyetik alan teorisi
  • Dalga yayılımı
  • Antenler
  • Mikrodalga teorisi
 • Kontrol ve Otomasyon Alanı
  • Sistem modelleme ve benzetim 
  • Robotik ve mekatronik sistemler için kontrol ve kumanda uygulamaları geliştirilmesi
  • Otomasyon yazılımının geliştirilmesi
  • PLC ve mikrodenetleyici  sistem tasarımı
 • Bilgisayar Yazılımı ve Donanımı
  • Gömülü sistemler
  • PHP programlama
  • VHDL ve FPGA uygulamaları
  • Dijital tasarım