UYGULAMALI MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER:


1- Uygulamalı mühendislik öğrencileri firmaların çalışma saatlerine ve günlerine uymak zorundadır.
2- Uygulamalı mühendislik öğrencilerinin yarıyıl geçme notu firma ve danışman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. 3- Uygulamalı mühendislik öğrencileri firmaların servis güzergâhlarına uymak zorundadır.
4- Firma değiştirme zorunlu haller dışında (bkz. UME Yönergesi) kesinlikle yapılmamaktadır.
5- Uygulamalı mühendislik öğrencileri, firmaların belirlediği görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
6- Devam zorunluluğu iş günü üzerinden % 90’dır.