Laboratuvarda yapılan deneylerle amaçlanan, öğrencilerin teorik derslerde aldıkları eğitimi pratik uygulamalarla desteklemek , temel elektronik cihazları doğru ve amaca uygun bir şekilde kullanmalarını öğretmek; teorik ve deneysel sonuçlar arasındaki farklılıkları neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır.  
 Laboratuvarda, multimetre, osiloskop, sinyal jeneratörü, DC güç kaynağı, bilgisayar, breadboard, ve geniş çeşitlilikte elektronik komponentler bulunmaktadır. 

Öğrenciler laboratuvardaki bilgisayarlarda bulunan benzetim programlarını kullanıp deney öncesi hazırlık yapabilmektedir.