Güç elektroniği laboratuvarı bölümümüz 4. Sınıf öğrencileri için güz yarıyılında açılan Power Electronics dersinin deneyleri için kullanılmaktadır.

Bu laboratuvarda yapılan deneyleri başarı ile tamamlayan bir öğrenci;

• Güç elektroniği yarıiletken elemanlarını ve karakteristiklerini tanır
• Güç elektroniği yarıiletken elemanlarının koruma devrelerini (snubber) tasarlar
• Güç elektroniği elemanlarının termal modellemesini gerçekleştirir
• Güç elektroniği elemanlarının soğutma sistemlerinin tasarımını ve analizini yapar
• Tek faz ve üç faz doğrultucu devrelerini tasarlama ve analizlerini yapar
• Güç elektroniği sistemleri ve uygulama alanlarını tanır
• Harmonikleri tanır ve harmonikleri analiz eder
• Harmonik Filtre tasarlar
• Cycloconverterlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
• Gerilim kaynaklı evirgeçlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
• Gerilim kontrol yöntemlerini açıklar
• DC - DC konvertörlerin devre yapılarını ve çalışma prensiplerini açıklar
• Motor Sürücüleri, Kesintisiz Güç kaynakları, Güç Kalitesi gibi Güç Elektroniği Uygulamalarını tanır Laboratuvarda

Bulunan Cihazlar:

• Enerji Üniteli Deney Masaları
• Diyot Modülü
• Tristör Modülü
• Triyak Modülü
• Dimmer Modülü
• Ölçüm Modülü
• Osiloskop Modülü
• AC/DC Akım/Gerilim Ölçüm Modülü
• 3 Faz Evirici Modülü
• 3 Faz Asenkron Motor
• DC-DC Yükseltici Dönüştürücü Modülü
• DC-DC Alçaltıcı Dönüştürücü Modülü
• Rezistif Yük Modülü
• Endüktif Yük Modülü
• Kapasitif Yük Modülü
• Reosta Modülü
• Trifaze Sigorta Modülü
• D-LAB Modülü

Yapılan Deneyler:

• Diyot Karakteristiğinin Çıkarılması
• Tristörün İleri/Geri Bloklama Testi
• Tristörün İleri Kırılma Testi
• Tristörün İleri İletim Testi
• MOSFET Deneyleri
• IGBT Açılma Testi
• IGBT Anahtarlama Testi
• Diyotlu Doğrultucu Deneyleri
• Tristörlü Doğrultucu Deneyleri
• AC Gerilim Kontrolü
• DC-DC Dönüştürücü Deneyleri
• Faz Evirici Deneyleri