Sayısal Devre Laboratuvarında lisans Öğrencileri Sayısal Devreler ve Sayısal Sistem Tasarımı derslerinin uygulamasını yapmaktadırlar.

Kombinasyonel ve Ardışıl Sayısal Devreler konusunda  birçok deney yapılabilmektedir. 
 Deneyler sayısal devre benzetim dillerini kullanarak yazılımsal olarak gerçekleştirilir.  
 Sayısal Devre Laboratuvarı lisansüstü çalışmalar içinde yeterli donanıma sahiptir.