T.C.
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2018  - 2019   Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Ders Kataloğu
 
 DERSLER VE İÇERİKLERİ                                                            

1. YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MAT 101 Matematik I 4 0 4 7
İçerik: Fonksiyonlar, limit ve süreklilik, trigonometrik, hiperbolik ve logaritmik fonksiyonlar, Türev ve uygulamaları, Eğriler ve asimptotlar, Tanımlı ve tanımsız integraller, İntegral teknikleri, İntegral uygulamaları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PHY 105 Fizik I 4 0 4 7
İçerik: Ölçme ve Hesaplama, Kinematik: Bir, İki ve Üç Boyutta Hareket, Vektörler, Dinamik: Newton’un Hareket Yasaları, Sürtünme, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Lineer Momentum, Dönme Hareketi, Açısal Momentum, Salınıcılar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 105 Bilgisayar Programlamasına Giriş I 2 2 3 5
İçerik: Programlama ve algoritma temel kavramları, akış diagramları, atama, değişkenler, sabitler, kararlar, döngüler, C++ ile program geliştirme ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 101 Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş 2 2 3 5
İçerik: Meslek olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve uzmanlık alanları, Elektrik olgusunun ortaya çıkması ve gelişim süreci, Elektrik enerjisinin üretimi ve son kullanıcıya ulaşımı, Elektrik enerjisi santral çeşitleri ile ilgili araştırma ödevlerinin verilmesi ve gruplarının oluşturulması, Elektrik-Elektronik Mühendislerinin kullandıkları araçlar ve gereçler, Elektriksel kavramlar ve pasif elektronik devre elemanlarının çalışma prensipleri, Temel elektronik devre kurma ve akım/gerilim ölçme, Temel elektrik motorun yapısı ve çalışma prensibi, Örnek hobi elektronik projelerinin belirlenmesi, Proje gruplarının oluşturulması ve çalışma planının çıkarılması, Mühendislik faaliyetleri ve mesleki etiği, Fizkci Nikola Tesla'nın hayatı ve elektrik-elektronik teknolojisine katkıları, Araştırma gruplarının rapor sunumları, Hobi elektronik gruplarının proje sunumları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ENG 101 Akademik İngilizce I 2 0 2 2
İçerik: İş başvurusu – prosedürler ve dökümanlar, Teknik şartname yazma, Teknik rapor yazma, Bilimsel makale yazma, Bilimsel makale basımı, Teknik Dergiler.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
HIS 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 KY 2
İçerik: Türk Devriminin temel konseptleri ve stratejileri, Avrupa tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19th yüzyıl reformları, Dağılma döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun politik ve askeri durumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki düşünce akımları, I. Dünya savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu, , İşgal ve karşı tepkiler, Kuva-yı Milliye, Topluluklar, Kongre organizasyonları ile milli mücadele başlangıcı, Amasya görüşmesi, temsilcilerin Ankara’ya gelişi, İstanbul’un işgali, San Remo Konferansı, Sevr antlaşması, Milli kuvvetlerin dağıtılması, Mustafa Kemal Paşa’nın üstün askeri kumandası, Sakarya savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri, Büyük Taarruz, Lozan konferansı öncesi gelişmeler, konferans ve barış antlaşmasının imzalanması.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TUR 101 Türkçe I 2 0 KY 2
İçerik: Dil, kültür, dil-kültür ve medeniyet-kültür ilişkileri, Türkçe’nin tarihi gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri hakkında bilgi verilecektir. Türkçe’nin ses ve yapısal özelliklerinin yanında, cümlesel ve anlamsal bilgi üzerinde durulacaktır. Yazım ve telaffuz kuralları ve anlambozukluğu pratik olarak gösterilecektir. Yazılı ve sözlü ifadeler hakkında bilgi verilecek ve bu tür çalışmalar yapılacaktır.


2. YARIYIL  
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MAT 102 Matematik II 4 0 4 7
İçerik: Diziler ve seriler, Yakınsama, Kuvvet serileri ve Taylor serileri, Vektörler ve vektör fonksiyonları, Çok değişkenli fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar için limit ve süreklilik konsepti, Kısmi türev, Çoklu integral ve uygulamaları, Çizgi integral ve uygulamaları, Kompleks sayılar, Kompleks değerli fonksiyonlar, Kompleks değerli fonksiyonların türev ve integrali.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
PHY 106 Fizik II 4 0 4 7
İçerik: Elektrik Yükü ve Elektrik Alan, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyel, Sığa, Dielektrikler, Elektrik Enerji Depolama, Elektrik Akımı ve Direnç, DC Devreler, Manyetizma, Manyetik Alan Kaynakları, Elektromanyetik İndüksiyon ve Faraday Yasası, Endüktans, Elektromanyetik Salınıcılar ve AC Devreleri, Maxwell Denklemleri ve Elektromanyetik Dalgalar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 106 Bilgisayar Programlamasına Giriş II 2 2 3 5
İçerik: Diziler ve işaretçiler, sınıflar, nesneler, veri üyeleri, yöntemler, soyut veri tipleri, operatör yükleme, kapsülleme, kalıtım ve çok biçimlilik kavramları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
MAT 106 Lineer Cebir 3 0 3 5
İçerik: Matrisler ve denklem sistemleri, Lineer denklem sistemleri, Satır basamak form, Matris cebri, Elemanter matrisler, Determinantlar, Vektör uzayları, Altuzaylar, Lineer bağımsızlık, Baz ve boyut, Bazların değişimi, Satır uzayı ve sütun uzayı, Ortogonallik, Ortogonal altuzaylar, Ortonormal kümeler, Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, Özdeğerler ve özvektörler, Köşegenleştirme.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ENG 102 Akademik İngilizce II 2 0 2 2
İçerik: Seçilen elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili makalelerin İngilzce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çevirileri, özetleri, derleme makale yazılması ve sunumunun yapılması.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
HIS 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 KY 2
İçerik: Politika alanında reformlar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması, Şeyh Said isyanı, Takrir-i Sükun kanununun ilanı ve Atatürk’e suikast girişimi, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması, İzmir mitingi, partinin kapatılışı, Menemen ve Bursa olayları, 1924 anayasısı, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, sosyal hayatı düzenleyici reformlar ve Türkiye Cumhuriyeti’ni laikleştirme süreci, Eğitim ve kültür alanındaki reformlar, İzmir Ekonomi Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikaları, 1929 dünya ekonomik buhranı ve Türkiye ekonomi politikaları takvimine yansımaları, Kemalist düşünce sistemi, kapsamı ve prensipleri, Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokratik Parti iktidarı, Türkiyede 12 Eylül 1980’den günümüze milli politika gelişmeleri, 1960’tan günümüze Türkiye’nin dış politikası, Sözde Ermeni soykırımı iddiaları ve gerçekler.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
TUR 102 Turkish Language II 2 0 KY 2
İçerik: Dil, kültür, dil-kültür ve medeniyet-kültür ilişkileri, Türkçe’nin tarihi gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri hakkında bilgi verilecektir. Türkçe’nin ses ve yapısal özelliklerinin yanında, cümlesel ve anlamsal bilgi üzerinde durulacaktır. Yazım ve telaffuz kuralları ve anlambozukluğu pratik olarak gösterilecektir. Yazılı ve sözlü ifadeler hakkında bilgi verilecek ve bu tür çalışmalar yapılacaktır.


3. YARIYIL  
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 207 Devre Teorisi I 4 0 4 6
İçerik: Devre elemanları ve Kirchhoff yasaları, rezistif devrelerin analizi, 1. ve 2. Dereceden devrelerin analizi, işlemsel yükselteçler, ölçme ve hata analizi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 211 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları 3 0 3 5
İçerik: Matlab deyimleri, sabitler, değişkenler, diziler; grafik çizimleri; procedürlers ve fonksiyonlar; lineer denklem çözümleri,monte karlo simulasyonlar. PSpice ortamı tanıtımı; devre şemaları, devre şemalaerı ve şema kuralları; PSpice ile modelleme; analog and sayısal simulasyonlar; PSpice ile ölçüm.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 213 Mühendislik Matematiği I 3 0 3 6
İçerik: Diferansiyel denklemlerin temelleri, Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, İkinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, İkinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümü, Birinci mertebeden lineer denklem sistemleri, İkinci mertebeden lineer denklemlerin seri çözümleri, Sınır değer problemleri ve Fourier serileri, Kısmi diferansiyel denklemler.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 215 Sayısal Devreler 3 2 4 6
İçerik: Mantık kapıların temel yapı taşları, birleşimsel mantıkta kullanılan farklı sayı sistemlerindeki sayısal veri gösterimi ve matematiksel işlemler, mantık kapıları, en aza indirgeme teknikleri, birleşimsel mantık, FPGA ve HDL kodlamanın temeli, senkron ardışık mantık, yazmaç ve sayaçlar ve modern mantık cihazları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 217 Kompleks Matematik 3 0 3 4
İçerik: Kompleks sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, Cauchy-Riemann denklemleri, Temel fonksiyonlar, Cauchy integral teoremi, Taylor ve Laurent serileri, rezidü teoremi, konform dönüşümler.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 219 Elektrik Devre Laboratuvarı I 0 2 1 3
İçerik: Devre elemanları ve Kirchhoff yasaları, rezistif devrelerin analizi, 1. ve 2. dereceden devrelerin analizi, işlemsel yükselteçler, ölçme ve hata analizi.


4. YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 208 Devre Teorisi II 4 0 4 6
İçerik: Sinüsoidal durgun-durum analizi, üç-faz devreler, Laplace dönüşümü ve devre analizinde kullanımı, Kazançlı transfer fonksiyonu ve faz karakteristikleri, Fourier serileri ve devre analizinde uygulamaları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 214 Mühendislik Matematiği II 3 0 3 4
İçerik: Sayısal analize giriş, sayısal türevleme ve integral, yaklaşıklık, enterpolasyon ve spline, kök bulma, Newton yöntemi, doğrusal sistemlerin çözümü, doğrusal ve doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, adi diferansiyel denklemler için sayısal metotlar, başlangıç değer problemi, sınır değer problemi, istatistiksel metotlara giriş, eğim tabanlı en iyileme ve uygulamaları, en küçük kareler yaklaşımı, Cordic algorithms, temel bileşenlerin analizi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 216 Olasılık ve İstatistik 4 0 4 6
İçerik: Olasılık aksiyomları, ayrık rasgele değişkenler, sürekli rasgele değişkenler, rasgele değişken çiftleri, rasgele süreçlere giriş.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 218 Yarıiletken Aygıtlar ve Modelleme 3 0 3 6
İçerik: Temel yarıiletken kavramları, yarıiletkenlerde ve fiziksel elektronikte iletim mekanizmaları, p-n jonksiyon diyotlar, bipolar jonksiyon tranzistörler ve alan etkili tranzistörler, işlem modları ve karakteristikleri, tranzistör “bias”lama ve BJT ve FET’lerin düşük-sinyal modelleri, tranzistörlerdeki ikincil etkiler, diyot ve tranzistörlerin dinamik modelleri, bilgisayar destekli tasarım için modelleme kavramları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 220 Elektromanyetik Alan Teorisi 4 0 4 6
İçerik: Elektromanyetik model, vektör analizi, boşlukta ve malzeme ortamında statik elektrik alan, statik elektrik alanındaki iletkenler ve dielektrikler, elektrostatik enerji ve kuvvetler, durağan elektrik akımları, akım yoğunluğu, boşlukta ve malzeme ortamında statik manyetik alanlar, manyetik enerji, manyetik kuvvetler ve torklar, elektromanyetik indüksiyon.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 222 Elektrik Devre Laboratuvarı II 0 2 1 2
İçerik: Bu dersin amacı, elektronik mühendisliğinin tüm alanlarında ihtiyaç duyulan devrelerin analizi ve ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekli ölçüm araçlarını kullanma yetisi kazandırmak ve elektrik devrelerinde deneysel çalışmalar yapmaktır.


5. YARIYIL

DERSİN KODU
DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 305 Analog Elektronik 3 0 3 5
İçerik: Tek kademeli yükselteçler, BJT ve FET’lerin düşük sinyal modellemeleri, tek kademeli yükselteçlerin frekans tepkileri, çok kademeli yükselteçler, yükselteçlerde geri besleme, diferansiyel çiftler, akım aynaları, işlemsel yükselteçler, güç yükselteçleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 311 Elektromanyetik Dalgalar 3 0 3 5
İçerik: Zamanla-değişen alanlar ve Maxwell denklemleri, dalga denklemleri ve çözümleri, zaman- harmonik alanları, kayıpsız ve kayıplı ortamda düzlemsel elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik güç ve Poynting vektörü, düzlemsel sınırda düzlemsel dalgalar, iletim hatlarına ve dalga kılavuzlarına giriş.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 313 Elektromekanik Enerji Dönüşümleri I 3 2 4 6
İçerik: Elektromanyetik devrelere giriş, Histeresiz ve girdap akımının tanımı, tek ve üç fazlı transformatör öğretimi, DA jeneratörler ve DA motorları tanımlama, DA motor yol vericilerin anlaşılması, DA makinelerin hız kontrolünün öğretilmesi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 315 Kontrol Teorisi I 4 2 5 5
İçerik: Bu derste geri beslemeli kontrolörler, sistemlerin değişik cevap analizleri, PID kontrolör, Root Locus analizi, Nyquist kriteri ve kompansatör tasarımları tanıtılacaktır.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 317 Analog Elektronik Laboratuvarı 0 4 2 2
İçerik: Regüle güç kaynakları, tek kademeli yükselteçler, çok kademeli yükselteçler, frekans tepkisi, diferansiyel yükselteçler, işlemsel yükselteçler, güç yükselteçleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 321 İşaretler ve Sistemler 3 0 3 4
İçerik: İşaret kavramı, sürekli zamanlı işaret ve sistemler, temel sistem özellikleri, zamanla değişmeyen lineer sistemler, konvolüsyon, periyodik sinyallerin Fourier dizisi gösterimi, Sürekli zamanlı Fourier Dönüşümü, sinyal ve sistemlerin zaman ve frekans tanımlamaları, Laplace Dönüşümü ve Laplace Dönüşümü ile zamanla değişmeyen lineer sistemlerin tanımlanması ve analizi.  Z-dönüşümü ve Z-dönüşümü ile zamanla değişmeyen lineer sistemlerin tanımlanması ve analizi, Blok diyagramlar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 391 İş Sağlığı ve Güvenliği I 3 0 3 3
İçerik: Elektrik enerjisinin kısa tarihi ve ilgili tanımlar, Elektrik tesislerinde güvenlik, Elektrik işlerinde bakım-onarım, Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve patlayıcı ortamlar, Statik elektrik, Yıldırımdan koruma.


6. YARIYIL
ZORUNLU
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 392 İş Sağlığı ve Güvenliği II 3 0 3 3
İçerik: Topraklama tesisatı, Elektrik tesisatının kontrolü, İzolasyon hatası, Kısa devre, Hat teması, Elektrik çarpmasında ilk yardım, İlgili mevzuat.


SEÇMELİ
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 314 Elektromekanik Enerji Dönüşümleri II 3 2 4 6
İçerik: AA elektrik makinelerinin temelleri ve MMF dalga formlarının tanımlanması. Senkron jeneratörün yapısı ve çalışma prensibini kavratmak. Senkron motorun yapısı ve çalışma prensibini öğretmek. Tek ve üç fazlı asenkron motorun yapısı ve çalışma prensibini kavratmak.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 316 Kontrol Teorisi II 4 2 5 6
İçerik: Bu derste durum-uzay temelli kontrolörler, optimal kontrolörler ve digital kontrolörler tanıtılacaktır.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 322 Endüstriyel Elektrik Makinelerinin Kontrol Yöntemleri 3 0 3 6
İçerik: Elektromekanik enerji dönüşüm prensipleri; çok fazlı sarımlar ve döner alanlar; trafoların bağlantıları şemalar; trafo ile güç çevirimi, evireç türleri; evireçlerle gerilim üretilme yöntemleri ve uygulamaları; AC motor ve jeneratörler (temel kavramlar, çeşitleri, çalışma prensipleri, tek-faz ve üç-faz eşdeğer devreleri ve analizleri, yol verme), indüksiyon (asenkron ) motorun / jeneratör çeşitleri, yapısı, kontrol ve kumanda uygulamaları; motor sürücü çeşitleri ve yol verme yöntemleri; AC motorlarda güç faktörü düzeltilmesi; kompanzasyon yöntemleri ve uygulamaları; benzetime dayalı motor ve kompanzasyon uygulamaları; senkron motor/jeneratörler (temel kavramlar, çalışma prensipleri, uyartım çeşitleri, eşdeğer devre analizli, seri/paralel bağlantı durumları); AC- DC doğrultucuların çalışma prensipleri ve uygulamaları; DC makina sarımları, DC jeneratör / motor türleri; adım, servo, fırçalı ve fırçasız DC ve AC motorların yapısı, kontrol ve kumanda uygulamaları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 324 Elektrik Enerjisi Kullanımı 3 0 3 6
İçerik: Elektrik Enerjisinin Üretimi, İletimi ve Dağıtımına Giriş. Sinüzoidal Kararlı-Durum Analizi. Üç Fazlı Dengeli Devreler. Çift Terminalli Devreler. Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemlerinin Modellenmesi. İletim Hattı Modelleri; Kısa/Orta/Uzun İletim Hatları. Dağıtım Sistemi Modelleri; Radyal, Halka ve Ağ Dağıtım Sistemleri. Elektrik Sistemleri Koruma Bileşenleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 330 Dijital Elektronik 3 2 4 6
İçerik: Dijital elektroniğin temelleri ve temel dalga şekilleri, Metal Oxide Semiconductor (MOS) transistorlerin prensipleri, MOS eviricilerin ve kapı devrelerin işlevleri (NMOS, CMOS), Bipolar Junction Transistorlerin (BJT) prensipleri, BJT eviricilerin ve kapı devrelerin işlevleri (TTL, ECL, I2L).
 

DERSİN KODU
DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 332 İletişim Kuramı 3 0 3 6
İçerik: Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri; lineer ve açısal kipleme yöntemleri;  örnekleme teorisi; darbe kodlu kipleme, diferansiyel darbe kodlu kipleme, delta kipleme, zaman bölmeli çoklama, frekans bölmeli çoklama; temelband veri iletimi, Nyquist ; vuru şekillemesi; geçişbandı veri iletimi, sayısal kipleme yöntemlerine giriş.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 340 Sayısal Sistem Tasarımı 3 2 4 6
İçerik: Sıralı devreler, depolama elemanları, eş zamanlı sayaçlar, bellek ve programlanabilir mantık, yazmaç transfer düzeyinde tasarım, asenkron sıralı mantık, dijital tümleşik devreler.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 342 Sayısal İşaret İşleme 3 0 3 6
İçerik: Ayrık zamanlı işaret ve sistemler, Örnekleme, ayrık zamanlı periyodik sinyallerin Fourier dizisi gösterimi, Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, Ayrık Fourier Dönüşümü. Sayısal Filtreler, Hızlı Fourier Dönüşümü metotları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 344 Biyomedikal Sinyal İşleme 3 0 3 6
İçerik: İşaretler ve biyomedikal işaretler, İşaretler ve sistemler, Doğrusal zamanla değişmeyen (DZD) sistemler, Örnekleme teoremi, Konvolüsyon, Fourier dönüşümü, Örtüşme, Sinyalin geri çatılması, Deterministik ve rastgele işaretler, Rastgele değişkenler, Rastgele vektörler, Beklenen değer, varyans, kovaryans, Bağımsızlık, Stokastik / Rastgele süreçler (RS), RS'nin ortalaması, Ayrık-zamanlı RS, Durağanlık, Biyomedikal sinyal işleme için geniş anlamda durağanlık, Bazı biyomedikal sinyallerin temelleri (EKG, EEG ve EMG).
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 346 Statik Güç Dönüşümü 3 2 4 6
İçerik: Güç dönüşümüne giriş, AA-DA dönüşüm, Doğrultucu devreleri: çalışma prensipleri ve tasarım faktörleri, Farklı doğrultucu devre topolojilerinin (tek faz, üç faz, kontrollü ve kontrolsüz) laboratuvar ortamında deneysel uygulaması, Güç sistem harmoniklerinin analizi ve etkileri, PSCAD/EMTDC simülasyon programında harmoniklerin modellenmesi, Gerilim ve akım harmoniklerinin filtreleme teknikleri, Seri ve paralel rezonans, Dinamik reaktif güç kompanzasyon stratejileri ve uygulamaları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 348 Enerji Kaynakları ve Modellemesi 3 0 3 6
İçerik: Buhar Santralları, Gaz Türbini Santralları, Hidroelektrik Santrallar, Kombine Çevrim Santralları, Nükleer Santralların çalışma şekilleri ve türleri hakkında bilgilendirme ve modelleme. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik Enerjisi Üretimi. Elektrik Santrallerinde Koruma Yöntemleri. Elektrik Santrallerinde Ölçme Yöntemleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 350 Enerji Depolama Sistemleri 3 0 3 6
İçerik: Elektrik, elektromekanik, termal ve kimyasal depolama sistemlerinin modellenmesi, analizi ve tasarımı: Enerji depolama gereksinimi, Konvansiyonel enerji depolama sistemleri, Depolama tipi kısıtlamaları, Termal depolama sistemleri, Elektromekanik depolama sistemleri, Flyweel, Hidro esaslı depolama sistemleri, Basınçlı hava bazlı enerji depolama sistemleri, Piller, Süper kapasitörler, Yakıt hücreleri.
 
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 352 Süreç Dinamiği ve Kontrol 3 2 4 6
İçerik: Süreç kontrol sistemlerinin tanıtılması, eyleyiciler, sensörler, transdüserler ve vericiler, süreç kontrol sistemlerinin dinamik davranışları ve modellenmeleri, süreç kontrolünde temel döngüler, kontrol döngüsünde bozucu filtreleme karakteristiği, çok serbestlik dereceli süreç kontrol sistemleri, ileriyol ve kaskad kontrol döngüleri, iç model kontrol yapıları, PID kontrol ayarlama yöntemleri, integral tabanlı hata performansın en iyileştirilmesi, öngörülü kontrole giriş.


7. YARIYIL
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 480 Bitirme Projesi 0 2 1 5
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 490 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi 0 10 5 25


SEÇMELİ 1. GRUP ELEKTRİK

DERSİN KODU
DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 403 Yüksek Gerilim Teknikleri 3 0 3 5
İçerik: AC ve DC Elektrik İletim Sistemler. Yüksek Gerilim ile İlgili Standartlar, Yüksek Gerilim Donanımları, Yüksek Gerilim Tesisleri ve Dağıtım Sistemlerinin Tanıtılması ve Temel Seviyede Yüksek Gerilim Tesislerinin ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarım Yeteneği Kazandırılması. Yüksek Gerilim Üretimi. Yüksek Gerilim Ölçümü. Elektrot Sistemleri. Katı, Sıvı ve Gazlarda Elektriksel Boşalma.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 405 Güç Elektroniği 3 2 4 5
İçerik: Güç elektroniği yarı iletken cihazları ve özellikleri, snubber devreleri, soğutma sistemlerinin (heatsink) analizi ve tasarımı, DA-AA dönüşümü, evirici tipleri, eviricilerin gerilim kontrol teknikleri, DA-DA dönüştürücüler ve uygulamaları, eviricilerin ve DA-DA dönüştürücülerin PSCAD/EMTDC simülasyon programı kullanılarak modellenmesi, farklı evirici tiplerinin (tek ve üç faz) ve DA-DA dönüştürücü (buck, boost, buck-boost, flyback) topolojilerinin laboratuvarda deneysel uygulaması.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 407 Yenilenebilir Enerji 3 0 3 5
İçerik: Yenilenebilir enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, Yenilenebilir enerji çeşitleri; Hidrolik enerji, Güneş sistemi ve uygulamaları, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Biyokütle, Nükleer enerji, Elektrokimyasal sistemler (yakıt hücreleri), Hibrid sistemler. Enerji Depolama, Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı, çevresel koruma ve yeni ve yenilenebilir teknolojilerin geliştirilmesi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 409 Elektrikli Araçlar 3 0 3 5
İçerik: Elektrikli araçların gelişim süreci. Elektrikli aracın tasarım aşamaları. Elektrikli aracın yapım aşamaları. Elektrikli aracı oluşturan temel bileşenler, Motorlar, Motor Sürücüleri, Enerji Kaynakları, Enerji Depolama Üniteleri, Güç Dönüştürücüleri, Araç Kontrol Sistemleri, Şarj Sistemleri, Mekanik aksamlar, Vites, Elektronik Diferansiyel.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 411 Aydınlatma Tekniği 3 2 4 5
İçerik: Aydınlatma teknikleri genel tanımlama ve açıklamalar, Fotometrik büyüklükler ve kurallar, Aydınlatma cihazları, Aydınlatma bileşenleri, İç ve dış mekan aydınlatma hesaplamaları, İç ve dış mekan aydınlatma tasarımı, Sokak aydınlatma tasarımı, Otoyol aydınlatma tasarımı, Gerilim düşümü, Kablo kesit alanı hesaplamaları ve koruma elemanlarının seçimi, Aydınlatma benzetim programı “DIALUX” kullanımı, AUTOCAD programı kullanarak proje çizimi.
 
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 413 Güç Kalitesi ve Çözümleri 3 2 4 5
İçerik: ‘Güç Kalitesi’ terimi ve tanımları (frekans sapmaları, voltaj değişimleri, hatalar, faz dengesizliği, titreşim, harmonik, reaktif güç), güç kaynakları, I / V ‘de harmonik bozukluklar, güç kalitesi analizi (DFT, FFT, Dalgacık), harmonik kompanzasyon yöntemleri (pasif ve aktif filtreleme), güç faktörü iyileştirme, reaktif tüketim, reaktif kompanzasyon (kapasitans ve / ile filtreleme), simülasyon temelli durum çalışmaları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 415 Endüstriyel Kontrol ve Robotik 3 2 4 5
İçerik: Bu dersde sanayi tipi robotların kinematikleri, dinamikleri ve uygulanan kontrol yöntemleri tanıtılacaktır.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 417 Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri 3 2 4 5
İçerik: Programlanabilir mantık kontrölcülerin(PLC) tanımı ve özellikleri, control sistemi elemanları ve röle kontrolü, merdiven diyagramları, devre tasarımı, PLC temelleri, fonksiyonları ve programlama, PLC’lerin fiziksel parçaları ve çalışma prensipleri, iyi PLC programları tasarlama ve yazma, benzetim, program dokümantasyonu, program depolama, PLC seçimi, arıza teşhis teknikleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 419 Akıllı Şebeke Teknolojileri 3 0 3 5
İçerik: Akıllı şebekelere genel bakış: tanımlamalar, hedefler ve sürücüler, fonksiyonlar, çeşitli aktörlerin rolü, akıllı şebekelerin parçası olarak kullanıcılar: enerji ölçümleri, otomatik sayaç okuma (AMR) ve yük modelleme, akıllı şebekelerin bir parçası olarak dağıtılmış enerji kaynakları (DER): dağıtılmış üretim ve elektrik şebekelerindeki etkileri, akıllı şebekelerde elektrikli araçlar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 445 Topraklama 3 0 3 5
İçerik: İş yerinde elektrik güvenliği ve sağlık konuları, Topraklama sistemlerinin temelleri ve temel tanımları, Topraklama yöntemleri ve denklemler, AG ve OG sistemlerinde topraklama sistemi tasarımı, Topraklama direncinin ölçülmesi ve ölçüm uygulaması, Yıldırım koruma sistemleri, Ölçüm uygulaması; Parafudr ve paratoner topraklma direnci ölçümü, Kısa devre hesapları, Kısa devreye ve sistemdeki diğer hatalara karşı koruma (trao koruması, jeneratör koruması, elektrik makinelerinin korunması.), Gerilim Düşümü hesapları ve kablo kesit alanı seçimi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 447 Güç Sistem Koruması 3 0 3 5
İçerik: Güç sistem korumasına giriş, Koruma prensipleri, Koruma gereklilikleri, Koruma şemaları, Topraklama, harmonikler ve elektromanyetik etki tasarım uygulamaları, Yönlü aşırı akım koruması, Baranın korunması, Trafo ve Jeneratörler, Koruma elemanlarına genel bakış, Koruma elemanlarının seçimi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 453 Elektrik İletim ve Dağıtım 3 0 3 5
İçerik: Fosil, nükleer ve su güç kaynaklarından güç üretimi, güç aktarımının temel prensipleri ve üretim noktasından son kullanıcıya ulaşımı, transformatör tasarımı, işletme karakteristikleri ve uygulamaları, iletim hatlarında endüktif ve kapasitif durumlar, iletim hatları modellemesi (T ve PI), gerilim düşümü, güç kaybı hesaplamaları, iletim ve dağıtım sistemlerinde kompanzasyon, voltaj regülasyonu ve simetrik bileşenlerin temelleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 459 Sayısal Kontrol Sistemleri 3 0 3 5
İçerik: Sayısal kontrole giriş, kontrol teorisinde ayrık zamanlı sistem modelleri, fark denklemleri, z transform, ayrık zamanlı sistemlerin zaman tanım bölgesi analizi, sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı, sayısal kontrol sitemlerinin kararlılık analizi, ayrık durum uzay modeli, durum geri beslemeli tasarım, ayrık zamanda gözleyici teorisi, Kalman filtresi, örnekleme etkisi, quantalama etkisi, sayısal kontrol sistemlerinin benzetimi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 461 Elektrik Devrelerinin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analizi 3 0 3 5
İçerik: PSPICE’a ve PSIM’e genel bakış, devre şemaları kuralları ve analiz tipleri, PSPICE ve PSIM ile
modelleme analog ve sayısal benzetim, PSPICE’da ve PSIM’de ölçüm.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 463 Elektrik Makinalarında Matematiksel Modelleme 3 0 3 5
İçerik: Elektrik Makinalarının yapılarının, çalışma prensiplerinin karşılaştırmalı analizin yapılması ve devre modellerinin açıklanması. Elektrik makinalarının klasik kontrol yöntemlerinin incelenmesi. Elektrik makinalarında kullanılan sonlu farklar, sonlu elemanlar, genetik algoritma, yapay sinir ağları, bulanık mantık gibi matematiksel yöntemlerin açıklanması. Matematiksel yöntemlerinin MATLAB vb. benzetim programlarında kullanılarak, makinaların modelleme, tasarım ve kontrolleri ile ilgili örneklerin yapılması. Transformatörlerin manyetik nüve modellemesinin gerçekleştirilmesi.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 465 Nükleer Güç Santrallerine Giriş 3 0 3 5
İçerik: Nükleer Reaksiyonların Enerji Korunumu ve Kinematiği, Radyoaktif Bozunma, Fisyon, Füzyon, Enerjetik Nötronların Reaksiyonları, Fisyon Ürünlerinin Özellikleri ve Aktinitler, Radyasyonun Madde ile Etkileşimi, Nükleer Reaktörlerin Prensipleri, Nükleer Güç Santralleri, Nükleer Santral Güvenliği, Yakıt Döngüsü, Nükleer Kazalar, Füzyon Reaktörlerinin Prensipleri, Deneysel Füzyon Tesisleri, Nükleer Uygulamalar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 469 Güç Sistemleri Analizi ve Modellemesi 3 2 4 5
İçerik: Elektrik Güç Sistemlerine Giriş. Güç Sistemleri Matris Analizi. Güç Akışı Modellemesi ve Çözümleri, Gauss-Siedel / Newton Raphson Güç Akışı Çözümleri. Simetrik Üç Fazlı Arıza Analizi ve Modellemesi. Güç Sistemleri Analizinde Simetrik Bileşenler. Simetrik Olmayan Hata Analizi ve Modellemesi.


SEÇMELİ 2. GRUP ELEKTRONİK  
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 415 Endüstriyel Kontrol ve Robotik 3 2 4 5
İçerik: Bu dersde sanayi tipi robotların kinematikleri, dinamikleri ve uygulanan kontrol yöntemleri tanıtılacaktır.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 417 Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri 3 2 4 5
İçerik: Programlanabilir mantık kontrölcülerin(PLC) tanımı ve özellikleri, control sistemi elemanları ve röle kontrolü, merdiven diyagramları, devre tasarımı, PLC temelleri fonksiyonları ve programlama, PLC’lerin temel parçaları ve çalışma prensipleri, iyi PLC programları tasarlama ve yazma, benzetim, program dokümantasyonu, program depolama, PLC seçimi, arıza teşhis teknikleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 423 Gömülü Sistemler 3 0 3 5
İçerik: Gömülü sistemlere giriş, mikro denetleyiciler, derleyici ve programlama dili yapısı, komut seti ve yapısı, kesmeler ve kullanımı. data dönüştürücü ara yüzleri, uygulamalar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 427 Katı Hal Aygıtlar 3 0 3 5
İçerik: Katıların kuantum teorisine giriş, yarı iletken temelleri ve taşıyıcı transferi, p-n ve metal yarı iletken eklemler, BJT’ler ve MOSFFET’ler: prensipleri, modelleme ve ileri konular, farklı tür eklemler ve ileri elektron cihazları, yarı iletkenlerin optik özellikleri, optik cihazlar: fotodedektör, güneş panelleri, LED’ler ve lazerler.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 429 Analog Entegre Devreler 3 0 3 5
İçerik: Entegre devrelerin ana bileşenlerinin fiziksel davranışları ve modelleme: diyot, BJT, FET ve MOSFET’ler. Analog entegre devrelerin temel doğrusal ve doğrusal olmayan yapı taşları. Analiz ve modelleme, düzen, gelişmiş polarlama teknikleri. Voltaj kaynakları ve regülatörler, OPAMP’lar, frekans kompanzasyon teknikleri, analog devrelerde gürültü analizi, sürekli zamanlı entegre devre filtre tasarımı.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 431 Optik Haberleşme 3 0 3 5
İçerik: Geometrik optiğe giriş; ışın teorisi ve fiberlerdeki optik yayılımının elektromanyetik dalga teorisi. Optik fiberler ve iletim özellikleri. Optik kablolar, konnektörler ve bağdaştırıcılar. Optik kaynaklar ve detektörler. Optik iletişim sistemlerinin temel ilkeleri, performans analizi ve tasarımı.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 433 Biyomedikal Görüntüleme 3 0 3 5
İçerik: İşaretler ve biyomedikal işaretler, 2B Fourier dönüşümü, Görüntü analiz teknikleri, Nicel analiz metrikleri (RMSE, SNR, CNR), Biyomedikal görüntü işleme, Biyomedikal görüntüleme yöntemleri (X-Ray, CT, MRI, Ultrasound ve DBT), Biyomedikal görüntü geri çatma (Analitik ve iteratif yöntemler, FBP, Siddon algoritması, ART, TV, DBT uygulaması).
 
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 435 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
İçerik: Makina öğrenme alanının temel kavram ve yaklaşımları. Danışmanlı, danışmansız ve takviyeli öğrenme yöntemleri. Sınıflandırma ve regresyon kavramları. Karar ağaçları. k-en yakın komşuluk makine öğrenme algoritması. Makina öğrenme alanında Bayes teoremi tabanlı yaklaşımlar. Yapay sinir ağları. Makine öğrenmesi tekniklerinin uygulama alanları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 437 Antenler ve Yayılım 3 0 3 5
İçerik: Antenler, temel anten parametreleri, ışıma integralleri ve potansiyel fonksiyonları, doğrusal tel antenler, halka antenler, anten dizileri, geniş bant antenler, açıklık antenleri, alıcı anten teorisi, elektromanyetik dalga yayılımı.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 439 Mikrodalgalar 3 0 3 5
İçerik: İletim hattı teorisi, dalga kılavuzları, mikrodalga devre analizi, empedans ve admitans matrisleri, saçılma matrisi, iletim matrisi, empedans uyumu ve ayarı, mikrodalga rezonatörleri, güç bölücüler ve yönlü kuplörler, mikrodalga filtreleri, aktif RF ve mikrodalga cihazları.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 441 Tümdevre Tasarıma Giriş 3 0 3 5
İçerik: VLSI devrelerinin uygulamaları için tasarım teknikleri, MOS teknolojisi ve mantık, tasarım kuralları ve serim prosedürleri, mantık ve devre simuülasyonu, CMOS üretim teknolojilerine giriş, zamanlama, test edilebilirlik, bilgisayar programları ile devre geliştirme ödevleri.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 443 MEMS’e Giriş 3 0 3 5
İçerik: Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), aygıt ve teknolojiler, ince film süreçlerini de kapsayacak şekilde mikroişleme ve mikrofabrikasyon teknikleri, silisyum aşındırma, taban yapıştırma, fotolitografi, kaplama ve aşındırma, farklı enerji alanlarındaki dönüşüm mekanizmaları ve modellemeleri, mikroişlenmiş kapasitif, piezodirenç ve ısıl duyarga/uyarıcılar ve uygulamaları, MEMS serimler, fabrikasyon ve analizleri için bilgisayar destekli tasarım.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 455 Veri Yapıları 3 0 3 5
İçerik: Veri yapılarının temelleri. Veri temsilleri arasındaki ilişkiler, algoritma tasarımı ve program verimliliği. Listeler, yığıtlar, kuyruklar, ağaçlar, öncelik kuyrukları, anahtarlama, çizgeler. Çok boyutlu/üçgensel/bant/matris gösterimleri. Tekil ve ikili dairesel bağlı listeler. Önde/arada/sonda deyimler.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 457 Sayısal Haberleşme 3 0 3 5
İçerik: Sayısal kipleme teknikleri, sayısal kiplenmiş sinyaller için en iyi alıcı tasarımı, toplamsal gauss gürültülü kanallarda hata analizi, sembol senkronizasyonu, kanal kapasitesi ve kodlamaya giriş.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 459 Sayısal Kontrol Sistemleri 3 0 3 5
İçerik: Sayısal kontrole giriş, kontrol teorisinde ayrık zamanlı sistem modelleri, fark denklemleri, z transform, ayrık zamanlı sistemlerin zaman tanım bölgesi analizi, sayısal kontrol sistemlerinin tasarımı, sayısal kontrol sitemlerinin kararlılık analizi, ayrık durum uzay modeli, durum geri beslemeli tasarım, ayrık zamanda gözleyici teorisi, Kalman filtresi, örnekleme etkisi, quantalama etkisi, sayısal kontrol sistemlerinin benzetimi.
 
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 461 Elektrik Devrelerinin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analizi 3 0 3 5
İçerik: PSPICE’a ve PSIM’e genel bakış, devre şemaları kuralları ve analiz tipleri, PSPICE ve PSIM ile
modelleme analog ve sayısal benzetim, PSPICE’da ve PSIM’de ölçüm.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 465 Nükleer Güç Santrallerine Giriş 3 0 3 5
İçerik: Nükleer Reaksiyonların Enerji Korunumu ve Kinematiği, Radyoaktif Bozunma, Fisyon, Füzyon, Enerjetik Nötronların Reaksiyonları, Fisyon Ürünlerinin Özellikleri ve Aktinitler, Radyasyonun Madde ile Etkileşimi, Nükleer Reaktörlerin Prensipleri, Nükleer Güç Santralleri, Nükleer Santral Güvenliği, Yakıt Döngüsü, Nükleer Kazalar, Füzyon Reaktörlerinin Prensipleri, Deneysel Füzyon Tesisleri, Nükleer Uygulamalar.
DERSİN KODU DERSİN ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
EEE 467 Ses İşlemeye Giriş 3 0 3 5
İçerik: Dijital ses işlemenin temelleri, Öznitelik çıkarım yöntemleri, Vektör kuantalama, Saklı Markov Modelleri, Ses işleme için yapay sinir ağları, Gürbüz ses tanıma sistemleri, Ses işleme uygulamaları.