Program Tanıtımı;

“Uygulamalı mühendislik”, mühendislik programında derslerini tamamlamış öğrencilerin son yarıyıllarını (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) sanayide geçirmek üzere geliştirilen yeni bir eğitim yaklaşımıdır. Uygulamalı mühendislik bir “staj” değildir. Staj uygulamasının çok ötesinde, sanayide mühendis gibi görev almak ve çalışmalara katılmaktır. Üniversitede aldıkları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine sanayi deneyimlerini de ekleyerek, mühendis olarak sanayiye çıkmaya hazır olarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Uygulamalı mühendislik öğrencileri tüm derslerini tamamladıktan sonra, son yarıyıllarında sanayinin çalışma ve vardiya saatlerine uyarak zamanlarının tamamını sanayide ve üretim alanında, yani doğrudan sahada geçirmektedirler. “Uygulamalı mühendislik” ülke içinde özgün bir proje durumundadır. Anadolu’da bulunan sanayi şehirlerinin en büyük sorunu yetişmiş insan gücü sorunudur. Mezun olan mühendisler genellikle batıdaki kurumlarda işe başlamaktadırlar. Bu bağlamda Anadolu’da büyük bir teknik insan sorunu yaşanmaktadır. Uygulamalı mühendislik, firmalarla uygulamalı mühendislik öğrencileri arasında ileriye yönelik iş akitlerine zemin hazırlaması bakımından da istihdamı kolaylaştırıcı önemli bir uygulamadır.


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi UME Ofisi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi Binası,
UME Ofisi

Gültepe Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/5 01250 Sarıçam
Adana / Türkiye

Halil İbrahim Kararmaz
Dahili Tel: 2152
Direk Tel: 444 01 88
E-Posta: hikararmaz@adanabtu.edu.tr

Bölüm Koordinatör E-Posta
Elektrik-Elektronik                   
Mühendisliği Bölümü
 Doktor Öğretim Üyesi M. Mustafa SAVRUN  msavrun@atu.edu.tr