4. yarıyıldan sonra 20 iş günü “EEE 300 – Yaz Stajı 1” zorunludur.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri için Staj Kuralları,

1- Staj yapılacak kuruluşa başvuru yapılır (İstenildiği takdirde stajın zorunlu olduğuna dair belge bölüm sekreterliğinden temin edilebilir.
2- Staj yapılacak kuruluştan, staja kabul edildiğinizi belirten belge alınır.
3- Staj başvuru dilekçesi gerekli yerler imzalı/mühürlü onaylatılarak staj komisyonuna iletilir (Sigorta işlemleri nedeni ile en geç yarıyıl sonu sınavlarından 10 iş günü önce) 3 nüsha olarak teslim edilmelidir.
4- Staj komisyonu tarafından staj yapması uygun bulunan öğrencilerin listesi ve evrakları fakülteye yarıyıl sonu sınavlarından önce iletilir. 
5- Fakülte tarafından sigorta girişi yapılır. Sigorta girişi yapılmadan staja başlanamaz. Başvuru dilekçesinde belirtilen staj tarihleri değiştirilemez.
6- Staj defteri yönetmeliğe uygun biçimde doldurulur. Staj defterindeki ilgili bölümler staj sorumlusuna imzalatılır ve mühürletilir. Staj sorumlusu mühendisin diploma numarası veya oda sicil numarası belirtilen alanlara yazılmalıdır.
7- Staj değerlendirme formu imzalı ve mühürlü olarak kapalı ve mühürlü zarfta firmadan komisyona gönderilir. Bir kopyası staj yapılan kurumda saklanır.
8- Staj defteri takip eden dönemin eğitime başlangıç tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde staj komisyonuna teslim edilir.
9- Komisyon gerek gördüğü durumlarda sözlü sunum ile değerlendirme yapabilir.
10- Cumartesi günü stajına devam eden öğrenciler staj yaptıkları kurumdan cumartesi günü çalıştığına dair belge getirmelidir.