1. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

MAT 101

Matematik I

Z

4

0

4

7

Yrd. Doç. Dr. Baran AYDIN

PHY 105

Fizik I

Z

4

0

4

7

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

EEE 105

Bilgisayar Programlamasına Giriş I

Z

2

2

3

5

Yrd. Doç. Dr. Esen YILDIRIM

MAT 103

Lineer Cebir

Z

3

0

3

5

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf TANRIKULU

ENG 101

Akademik İngilizce I

Z

2

0

2

2

Yrd.Doç.Dr. Eser ÖRDEM

HIS 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

KY

2

Uzaktan Eğitim/ Rektörlük

TUR 101

Türkçe I

Z

2

0

KY

2

Uzaktan Eğitim/ Rektörlük

TOPLAM

19

2

16

30

·         1. yarıyılda        0      AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

2. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

MAT 102

Matematik II

Z

4

0

4

7

Yrd. Doç: Dr. Baran AYDIN

PHY 106

Fizik II

Z

4

0

4

7

Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR

EEE 106

Bilgisayar Programlamasına Giriş II

Z

2

2

3

5

Yrd. Doç. Dr. Esen YILDIRIM

EEE 108

Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş

Z

2

2

KY

5

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf TANRIKULU

ENG 102

Akademik İngilizce II

Z

2

0

2

2

Yrd.Doç.Dr. Eser ÖRDEM

HIS 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

KY

2

Uzaktan Eğitim/ Rektörlük

TUR 102

Türkçe II

Z

2

0

KY

2

Uzaktan Eğitim/ Rektörlük

TOPLAM

18

4

13

30

·         2. yarıyılda       0       AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

3. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 201

Olasılık ve İstatistik

Z

3

0

3

5

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖÇKEN

EEE 203

Kompleks Matematik

Z

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. İsmail SAĞLAM

EEE 205

Sayısal Devreler

Z

3

0

3

4

Yrd. Doç. Dr. Amira GÜRSEL

EEE 207

Devre Teorisi I

Z

4

0

4

6

Yrd. Doç. Dr. Amira GÜRSEL

EEE 209

Elektrik Devre Laboratuvarı I

Z

0

4

2

3

Yrd. Doç. Dr. Amira GÜRSEL

MAT 201

Diferansiyel Denklemler

Z

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. İsmail SAĞLAM

TOPLAM

16

4

18

30

·         3. yarıyılda        0      AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

4. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 202

Yarı İletken Malzemeler ve Modelleme

Z

3

0

3

7

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf TANRIKULU

EEE 204

Elektromanyetik Alan Teorisi

Z

4

0

4

7

Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK

EEE 208

Devre Teorisi II

Z

4

0

4

6

Yrd. Doç. Dr. Amira GÜRSEL

EEE 210

Elektrik Devre Laboratuvarı II

Z

0

4

2

3

Yrd. Doç. Dr. Amira GÜRSEL

EEE 212

Elektrik İletim ve Dağıtım

S

3

0

3

7

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe DEMİRDELEN

TOPLAM

14

4

16 

30 

               

·         4. yarıyılda       7       AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

4. yarıyıldan sonra 20 iş günü “EEE 300 – Yaz Stajı 1” zorunlu olup, AKTS’si 0’dır.


5. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 305

Analog Elektronik

Z

3

0

3

5

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf TANRIKULU

EEE 311

Elektromanyetik Dalgalar

Z

3

0

3

5

Yrd. Doç. Dr. Şule ÇOLAK

EEE 313

Elektromekanik Enerji Dönüşümü I

Z

3

2

4

6

Prof.Dr. Mehmet TÜMAY

EEE 315

Kontrol Teorisi I

Z

4

2

5

5

Yrd. Doç. Dr. Önder TUTSOY

EEE 317

Analog Elektronik Laboratuvarı

Z

0

4

2

2

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf TANRIKULU

EEE 319

Dönüşüm Teorisi

Z

3

0

3

4

Yrd. Doç. Dr. Esen YILDIRIM

EEE 391

İş Sağlığı ve Güvenliği 1

Z

3

0

3

3

Bölüm Öğretim Üyesi/Okutman

TOPLAM

16

8

23

30

·         5. yarıyılda       0       AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

6. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 312

Dijital Elektronik

Z

3

0

3

5

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf TANRIKULU

EEE 314

Elektromekanik Enerji Dönüşümü II

S

3

2

4

6

Prof.Dr. Mehmet TÜMAY

EEE 316

Kontrol Teorisi II

S

4

2

5

6

Yrd. Doç. Dr. Önder TUTSOY

EEE 318

Dijital Elektronik Laboratuvarı

Z

0

4

2

2

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf TANRIKULU

EEE 320

Sayısal İşaret İşleme

S

3

0

3

5

Yrd. Doç. Dr. Esen YILDIRIM

EEE 392

İş Sağlığı ve Güvenliği 2

Z

3

0

3

3

Bölüm Öğretim Üyesi/Okutman

GEN XXX

Alan Dışı Seçmeli

S

2

0

2

3

TOPLAM

18

8

22

30

·         6. yarıyılda       20      AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

7. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 491

İş Sağlığı ve Güvenliği 1

Z

3

0

3

3

Bölüm Öğretim Üyesi/Okutman

EEE 480

Bitirme Projesi*

S

0

2

1

5

Bölüm Öğretim Üyeleri

EEE 490

UME*

S

0

10

5

25

Bölüm Öğretim Üyeleri

EEE 4XX

Teknik Seçmeli 1.Grup/2.Grup-1

S

5

EEE 4XX

Teknik Seçmeli 1.Grup/2.Grup-2

S

5

EEE 4XX

Teknik Seçmeli 1.Grup/2.Grup-3

S

5

EEE 4XX

Teknik Seçmeli 1.Grup/2.Grup-4

S

5

EEE 4XX

Serbest Seçmeli

S

5

EEE 4XX

Serbest Seçmeli

S

5

TOPLAM

33

·         7. yarıyılda       30      AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

8. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 492

İş Sağlığı ve Güvenliği 2

Z

3

0

3

3

Bölüm Öğretim Üyesi/Okutman

EEE 480

Bitirme Projesi*

S

0

2

1

5

EEE 490

UME*

S

0

10

5

25

EEE 4XX

Teknik Seçmeli 1.Grup/2.Grup-1**

S

5

EEE 4XX

Teknik Seçmeli 1.Grup/2.Grup-2**

S

5

TOPLAM

33

·         8. yarıyılda       30      AKTS seçmeli ders alınmalıdır.

* Bu dersleri alabilecek öğrenciler ilgili yönergede tanımlanmıştır.

** Teknik Seçmeli veya Serbest Seçmeli Derslerden başarısız olan öğrenciler bu derslerden en fazla 2 tanesini 8. Yarıyılda alabilirler.

·       Öğrenciler Elektrik veya Elektronik opsiyonlarından birisini seçerek Teknik Seçmeli Derslerden 4 tanesini ilgili Teknik Seçmeli Grubundan alacaklardır.  Serbest seçmeli olarak adlandırılan dersler  için 1. Grup veya 2. Gruptan seçim yapılabilecektir.

·       Mezuniyet için EEE 480 ve EEE 490 derslerinin alınması zorunludur.

·       Mezuniyet için en az 240 AKTS’lik ders yükünün tamamlanması gerekmektedir.

Teknik Seçmeli 1. Grup-Elektrik

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 401

Güç Sistemleri Analizi

S

3

0

3

5

Mehmet TÜMAY

EEE 403

Yüksek Voltaj Teknikleri

S

3

0

3

5

Tuğçe DEMİRDELEN

EEE 405

Güç Elektroniği

S

3

2

4

5

Tuğçe DEMİRDELEN

EEE 407

Yenilenebilir Enerji

S

3

0

3

5

Hatice Başak YILDIRIM

EEE 409

Elektrikli Araçlar

S

3

0

3

5

Mehmet CUMA

EEE 411

Aydınlatma Tekniği

S

3

2

4

5

Bölüm Öğretim Üyesi

EEE 413

Güç Kalitesi ve Çözümleri

S

3

2

4

5

Bölüm Öğretim Üyesi

EEE 415

Endüstriyel Kontrol ve Robotik

S

3

2

4

5

Önder TUTSOY

EEE 417

Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri

S

3

2

4

5

Önder TUTSOY

EEE 419

Akıllı Ağ Teknolojileri

S

3

0

3

5

Bölüm Öğretim Üyesi

EEE 421

Mikrodenetleyici

S

3

0

3

5

Bölüm Öğretim Üyesi

Teknik Seçmeli 2. Grup-Elektronik

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

EEE 415

Endüstriyel Kontrol ve Robotik

S

3

2

4

5

Önder TUTSOY

EEE 417

Programlanabilir Mantık Kontrolcüleri

S

3

2

4

5

Önder TUTSOY

EEE 421

Mikrodenetleyici

S

3

0

3

5

Bölüm Öğretim Üyesi

EEE 423

Gömülü Sistemler

S

3

0

3

5

Bölüm Öğretim Üyesi

EEE 425

Telekomünikasyon

S

3

0

3

5

Bölüm Öğretim Üyesi

EEE 427

Katı Hal Aygıtar

S

3

0

3

5

Bölüm Öğretim Üyesi

EEE 429

Analog Entegre Devreler

S

3

0

3

5

Amira TANDİROVİÇ GÜRSEL

EEE 431

Optik Haberleşme

S

3

0

3

5

Amira TANDİROVİÇ GÜRSEL

EEE 433

Biyomedikal Görüntüleme

S

3

0

3

5

Esen YILDIRIM

EEE 435

Makine Öğrenmesi

S

3

0

3

5

Esen YILDIRIM

EEE 437

Antenler ve Yayılım

S

3

0

3

5

Şule ÇOLAK

EEE 439

Mikrodalgalar

S

3

0

3

5

Şule ÇOLAK

EEE 441

Tümdevre Tasarıma Giriş

S

3

0

3

5

M. Yusuf TANRIKULU

EEE 443

MEMS’e Giriş

S

3

0

3

5

M. Yusuf TANRIKULU

T = Teorik;    U = Uygulama;    K = Kredi,   KY = Kredisi Yok

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bologna Kordinatörü Yrd. Doç. Dr. Önder TUTSOY


ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/

Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersi Veren Öğretim Elemanı

GENXXX

Örgütsel İletişim

S

2

0

2

3

GENXXX

Türkiye Turizm Coğrafyası

S

2

0

2

3

GENXXX

Örgütsel Davranış

S

2

0

2

3

GENXXX

Özel İlgi Turizmi

S

2

0

2

3

GENXXX

İş Etiği

S

2

0

2

3

GENXXX

İnsan Kaynakları

S

2

0

2

3

GENXXX

Dünya Coğrafyası ve Seyahat Destinasyonları

S

2

0

2

3

GENXXX

Müzakere Becerileri

S

2

0

2

3

GENXXX

Yönetim

ve Organizasyon

S

2

0

2

3

GENXXX

Finansal Pazarlar ve Kurumlar

S

2

0

2

3

GENXXX

Stratejik Yönetim

S

2

0

2

3

GENXXX

E-Ticaret

S

2

0

2

3

GENXXX

Dünya Ekonomisi

S

2

0

2

3

GENXXX

Uluslararası İşletme Yönetimi

S

2

0

2

3

GENXXX

İşletme

S

2

0

2

3

GENXXX

Girişimcilik  I

S

2

0

2

3

GENXXX

Girişimcilik II

S

2

0

2

3

GENXXX

Pazarlama İlkeleri

S

2

0

2

3

GENXXX

Küresel Pazarlama

S

2

0

2

3

GENXXX

Tüketici Davranışları

S

2

0

2

3

GENXXX

İktisada Giriş

S

2

0

2

3

GENXXX

Sosyal Girişimcilik

S

2

0

2

3

GENXXX

Marka Yönetimi

S

2

0

2

3

GENXXX

Kültürel Miras ve Turizm Gelişimi

S

2

0

2

3

GENXXX

Takım Yönetimi

S

2

0

2

3

GENXXX

Liderlik ve Değişim

S

2

0

2

3

GENXXX

Satış Yönetimi

S

2

0

2

3