Hedeflerimiz;


1. Yüzde yüz İngilizce eğitim (lisans, yüksek lisans ve doktora programları) ile kuvvetli yabancı dil altyapısına sahip        mezunlar yetiştirmek,
2. Temel matematik, fizik, bilgisayar ve mühendislik derslerinin yanında, günümüz gelişen teknolojisini yansıtan teorik ve uygulamalı derslerden oluşan dinamik bir eğitim müfredatına sahip olmak,
3. Seçkin ulusal ve uluslararası firmalarda önemli rolleri üstlenebilecek yeteneklere sahip mühendisler yetiştirmek,
4. Ülkemiz için öncelikli alanlarda (savunma, iletişim, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri gibi), yüksek teknolojik ürünler geliştirmesine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek,
5. Bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu etkin üniversite-sanayi işbirliğini, deneyimli akademisyenler ile sağlamaktır.