Hedeflerimiz;


-->Yüzde yüz İngilizce eğitim (lisans, yüksek lisans ve doktora programları) ile kuvvetli yabancı dil altyapısına sahip mezunlar yetiştirmek,
-->Temel matematik, fizik, bilgisayar ve mühendislik derslerinin yanında, günümüz gelişen teknolojisini yansıtan teorik ve uygulamalı derslerden oluşan dinamik bir eğitim müfredatına sahip olmak,
-->Seçkin ulusal ve uluslararası firmalarda önemli rolleri üstlenebilecek yeteneklere sahip mühendisler yetiştirmek,
-->Ülkemiz için öncelikli alanlarda (savunma, iletişim, yenilenebilir enerji, bilgi teknolojileri gibi), yüksek teknolojik ürünler geliştirmesine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek,
-->Bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu etkin üniversite-sanayi işbirliğini, deneyimli akademisyenler ile sağlamaktır.