Elektrik Elektronik Mühendisliği modern çağdaki gelişen teknolojiye öncülük eden dinamik mühendislik dallarından biridir. Enerji verimliliği, haberleşme kısıtları, bilgisayarların hesaplama becerilerindeki eksiklikler, endüstriyel otomasyon uygulamalarının geliştirilmesi gibi problemlere, sanayideki paydaşlarla işbirliği yaparak odaklanır.

Amacımız; sayısal hesaplama yeteneği ve elektronik devre teknolojisinin ilerlemesine katkı sağlamak, öğrenciye elektrik elektronik mühendisliğinin matematik ve fizik gibi temel bilimlere dayanan kuramsal altyapısını kazandırmak ve bu alanda kalifiye eleman yetiştirmektir.