Başlangıç ve Bitiş Tarihi
15.02.2018- 15.02.2018
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:02- 12:02
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Diplomalarda Fakülte İsim Değişikliği


Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun kararı uyarınca mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin diplomalarının talepleri doğrultusunda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi olarak düzenlenmesi
uygun görülmüştür. Bu nedenle mezuniyet  aşamasına gelen bölümümüz öğrencilerinin ilgili taleplerini 05.03.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bölümümüze dilekçe ile  bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunmayan öğrencilere Mühendislik Fakültesi adıyla diplomaları düzenlenecektir.