Başlangıç ve Bitiş Tarihi
23.10.2017- 23.10.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Staj Defteri Eksiklikler ve Sınav Tarihi


Staj yapan öğrencilerimizden aşağıda ismi belirtilenlerin staj defterlerinde bulunan eksiklikleri tamamlayarak 27.10.2017 tarihine kadar Arş. Gör. Gökay Dişken'e teslim etmeleri gerekmektedir. Staj sınavları 30.10.2017 tarihinde saat 10:00'da 220 ve 233-234 no'lu ofislerde yapılacaktır.

 

Hüseyin Avni Kabasakal

2 adet fotoğraf

Zinar Mutlu

Staj defteri taslağının ikinci ve üçüncü sayfaları

Gülizar Gizem Ünaldı

1 adet fotoğraf

Derya Kuş

Staj defteri taslağının ikinci ve üçüncü sayfaları

Muhammed Eroğlu

2 adet fotoğraf, staj defteri taslağının ikinci sayfası

Kadir Boyraz

Staj defteri taslağının üçüncü sayfası