Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.10.2017- 13.10.2017
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:10- 12:10
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Staj Defterleri Teslimi
Yaz stajlarını tamamlayan öğrencilerimizin staj defterlerini 16.10.2017 - 20.10.2017 tarihleri arasında Arş. Gör. Gökay Dişken'e teslim etmeleri gerekmektedir. Staj sınavı için ayrıca duyuru yapılacaktır.