Başlangıç ve Bitiş Tarihi
22.03.2016- 22.03.2016
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Staj Duyurusu

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencileri için Staj Duyurusu,

1) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri EEE-393 ve EEE-394 kodlu 2 (iki) adet yaz stajı yapmak ile yükümlüdürler. 

2) Her bir staj 20 iş günüdür. Stajlar; ilgili dönem akademik takvim dikkate alınarak, bütünleme sınavlarının sonrasında başlamalı ve bir sonraki dönemin başlangıç tarihine kadar tamamlanmış olmalıdır.

3) Staj yapılacak kuruluş/işyerinin uygunluğu araştırıldıktan ve tespit edildikten sonra, bölüm staj komisyonu ile görüşülerek onay alınmalı ve ekteki başvuru formu dikkatle doldurulup bölüm staj komisyonuna en geç final sınavlarından 10 iş günü önce teslim edilmelidir. (2015-2016 Bahar yarıyılı için bu tarih en geç 29 Nisan 2016’ dır). Bu tarihten sonra teslim edilecek olan başvurular, sigorta işlemleri sebebiyle kabul edilemeyecektir. 

4) Başvuru formu ekte görüldüğü üzere bir sayfa içerisinde üç kısma ayrılmıştır. İlk kısım öğrenci tarafından doldurulup imzalanacak; ikinci kısım staj yapılacak yer tarafından doldurulacaktır.  Üçüncü kısım ise staj yapılacak yerdeki hem eğitici personel hem de iş yeri yetkilisi tarafından imzalatılıp, kaşelenecektir.

5) Staj başvuru formu ile birlikte işyerinden alınacak staja kabul yazısı bölüm staj komisyonuna 3. Maddede belirtilen tarihlere uygun olarak teslim edilecektir.

6) Staj defteri, kılavuzu ve yönetmeliği ve gerekli diğer belgeler dönem içerisinde web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Stajda yapılması gerekenlerle ilgili cevaplanacak sorular, defterlerin nasıl doldurulacağı ve diğer bilgiler ayrıca duyurulacaktır.

Staj Başvurusu sırasında takip edilecek adımlar: 

1- Staj Başvuru dilekçesi uygun şekilde doldurulduktan sonra Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü staj komisyonuna iletilir. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.  
2- Staj yapılacak kuruluş/iş yerinden staja kabul edildiğinizi belirten bir belge alınır. 
3- Staj Başvuru formu staj yapılacak kuruluş/iş yeri tarafından gerekli yerler imzalı/ mühürlü onaylatılarak bölüm staj komisyonuna iletilir. Başvuru formu için tıklayınız. 
4- Bölüm Staj komisyonu tarafından onaylanan başvuru formu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine teslim edilir. 

NOT:

* Resmi işlemlere başlamadan önce staj yapılacak kuruluş ve içerik ile ilgili Bölüm staj komisyonundan onay alınması gereklidir. 
* Başvuru formu ve staja kabul yazısı belirtilen tarihe kadar staj komisyonuna teslim edilmelidir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Staj Komisyonu

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Akademik Personeli