Başlangıç ve Bitiş Tarihi
28.05.2019- 28.05.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:05- 12:05
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Zorunlu Staj Evrak Teslimi

Zorunlu staj ile ilgili evrak teslim son tarihi 31.05.2019 Saat 11:00 olacak şekilde güncellenmiştir. Formların Arş. Gör. Kasım ZOR veya Arş. Gör. Burak ESENBOĞA'ya teslim edilmesi gerekmektedir.