Başlangıç ve Bitiş Tarihi
09.05.2019- 09.05.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:05- 12:05
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Bu dönem zorunlu stajlarını yapacak olan öğrencilerimizin staj belgelerini en geç 27/05/2019 tarihi mesai bitiş saatine kadar Dr. Öğrtm. Üyesi M. Mustafa Savrun veya Dr. Öğrtm. Üyesi Tuğçe Demirdelen'e, ulaşamadıkları durumda Arş. Gör. Kasım Zor veya Arş. Gör. Burak Esenboğa'ya iletmeleri gerekmektedir. Daha önce belgelerini teslim eden fakat eksik bilgileri bulunan (doğum tarihi, firma iban no, vb) öğrencilerimizinde aynı tarihe kadar eksiklikleri tamamlamaları gerekmektedir.