Başlangıç ve Bitiş Tarihi
15.03.2019- 15.03.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Staj Defterlerindeki Eksiklikler

İhsan Türkcan - Staj değerlendirme formu ve devamsızlık çizelgesi eksik
Halil İbrahim Patır - Mühendis diplomo no (veya oda sicil no) eksik
Adem Özenir - Mühendis diplomo no (veya oda sicil no) eksik
Sefa Kırmızı - Mühendis diplomo no (veya oda sicil no) eksik
Sedat Tabak - Mühendis diplomo no (veya oda sicil no) eksik
Barış Aydın - Staj değerlendirme formu eksik

 Gerekli bilgiler 20.03.2019 mesai bitimine kadar Dr. Öğr. Üyesi Gökay DİŞKEN'e iletilmelidir.