Başlangıç ve Bitiş Tarihi
22.02.2019- 22.02.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:02- 12:02
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Seçimi

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda öğrenci temsilci olarak üye olmak isteyen 3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerimizin başvurularını (başvuru dosyasında Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda üye olmak istediğini belirtir dilekçe (niyet mektubu) ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunmalıdır) 12 Mart 2019 tarihine kadar bölüm sekreterliğine ulaştırmaları gerekmektedir.