Başlangıç ve Bitiş Tarihi
03.02.2019- 03.02.2019
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:02- 12:02
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
XVI. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi


XVI. Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, TMMOB Makine Mühendisler Odası ve Elektrik Mühendisler Odası Adana Şubeleri ile birlikte 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Hacı Sabancı Organize Sanayi Müdürlüğü’nde düzenlenecektir. 

Amaç ve Kapsam:
Çağımızda rekabetin devletlerin sınırlarını aşması ihtiyaçlara daha hızlı cevap vermeyi, dolayısı ile bilgiyi anında elde edip, yorumlayıp ihtiyaca göre harekete geçmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu noktada kontrol uygulamalarının doğru bir şekilde sanayimize kazandırılması ve uygulanması insan etkisinin / müdahalesinin asgariye indirilmesini sağlayacağı için üretim ve/veya hizmet kalitesini artıracağı gibi maliyetleri de o denli düşürecektir.
Özellikle yapay zeka uygulamalarının hayatımızın bir çok noktasına girmesi ile çok karmaşık, bir insanın kısa sürede üstesinden gelemeyeceği birden çok işlemlerin hızlı bir şekilde hesaplarının yapılıp, doğru kararların verilmesi artık hayal olmaktan çıkıp gerçek olmuştur. Bu uygulamaları, binaların enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında, sistemlerin veya araçların arızalarının anlık yorumlanıp ciddiyetinin belirlenmesinde, sistemlerin ve araçların kullanım sırasında güvenli hareket kabiliyetlerinin sağlanmasında, sanayide robotların insanlarla birlikte ortak bir amaç için çalışmasında, sağlık sektöründe insanların anlık durumlarının değerlendirilip gerekli bilgilerin depolanması ve ciddi bir durum anında gerekli önlemlerin alınmasında ve daha birçok alanda görmekteyiz.
Bu gelişmeler ışığında amacımız sanayimizdeki uygulama alanlarını artırabilmek ve akademi-sanayi iş birliğini güçlendirmektir. 

Bildiri Konuları:
Sistem Tanılama, Modelleme ve Optimizasyon
Proses Saha Elemanları (Seviye, Debi, Akış, Basınç, Sıcaklık, Hız, Yük, Sayıcı Uygulamaları, Analitik Saha Elemanları)
Konum Algılayıcılar
Otomasyonda Motorlar ve Motor Kontrol Sistemleri
Mikro işlemcili Kontrol Sistemleri
Çeviriciler
Taşınabilir Test Ölçü Cihazları
Yapay Zekâ Uygulamaları
Nesnelerin İnterneti / Endüstri 4.0 Uygulamaları
Robot Uygulamaları
Kablosuz Saha Otomasyonu
Lojistik Otomasyonu
Gaz Kontrol Sistemleri
Biyomedikal Uygulamalar
Makinalarda Güvenlik Kriterleri ve Otomasyonu
Enerji ve Güç Sistemlerinin Kontrolü
Çevre Otomasyonu
Ulaşım Teknolojileri Otomasyonu
Ağ Tabanlı Kontrol Sistem Uygulamaları
Tarım ve Hayvancılıkta Otomasyon Uygulamaları
Diğer Otomasyon Uygulamaları

Etkinlik için bildiri gönderimi: okss.adana@gmail.com 

Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi için son tarih: 15 Mart 2019


Seminer Yürütme Kurulu

Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ  Dr.Öğr.Üyesi (Çukurova Üniversitesi)  msarigecili@cu.edu.tr 
İbrahim Deniz AKÇALI  Prof. Dr. (MMO)  idakcali@gmail.com 
Çağdaş ALPAN  Mak. Müh. (Hidromek)   
Nafi BAYTORUN  Prof. Dr. (Çukurova Üniversitesi)  baytorun@cu.edu.tr 
Durmuş Ali BİRCAN  Dr.Öğr.Üyesi (Çukurova Üniversitesi)  abircan@cu.edu.tr 
Tuğçe DEMİRDELEN  Dr.Öğr.Üyesi (A.Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)  tdemirdelen@adanabtu.edu.tr 
Sami DEMİRKIRAN  Mak. Müh. (Çağdaş Otomasyon)  sami@cagdasltd.com.tr 
İlyas EKER  Prof. Dr. (EMO & Çukurova Üniversitesi)  ilyas@cu.edu.tr 
Özlem EKEMEN  Elk. Elktr. Müh. (EMO & Çağdaş Otomasyon)  teknik@cagdasltd.com.tr 
Mehmet MAK  Elk. Elktr. Yüksek Müh. (EMO)  mehmetmak@gmail.com 
Gökhan MUTLU  Elk. Müh. (DCS Otomasyon ve Elk.)  gokhan.mutlu@dcsotomasyon.com 
Arif ÖZBEK  Doç. Dr. (Çukurova Üniversitesi)  arozbek@cu.edu.tr 
Necdet Sinan ÖZBEK  Dr.Öğr.Üyesi (A.Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)  nsinanozbek@gmail.com 
Ozan Deniz TOPRAK  Mak. Müh. (MMO & Samson Makine)  ozandeniztoprak@gmail.com 
Hikmet PEKDUR  Mak. Müh. (MMO)  hikmet.pekdur@mmo.org.tr 

Seminer Yürütme Kurulu Adına

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe DEMİRDELEN
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Email: tdemirdelen@adanabtu.edu.tr
Tel:+90-322-4550000 Dahili: 2168