T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
2015 - 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu
DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-501 Elektromanyetik Dalga Teorisi 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Elektromanyetik model, zamanla-değişen alanlar ve Maxwell denklemleri, düzlemsel elektromanyetik dalgalar, iletim hatları, dalga kılavuzları ve boşluk rezonatörleri, antenler ve anten dizileri.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-503 Anten Teorisi 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Anten tipleri ve parametreleri, açıklık antenler, anten dizileri, anten sentezi
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-505 Dalgacık Teorisi ve Uygulamaları 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Sinyal ayrısımlarının temelleri, kavram ve teorisi, zaman-frekans ayrısımları, Fourier serileri, Fourier dönüşümü ve Z-dönüşümü, iki-kanallı filtre bankaları, mükemmel rekonstrüksiyon, M-kanal filtre bankaların genelleştirilmesi, modüle filtre bankaları, transmultiplexers, dalgacıklar ve dalgacık paketleri, sürekli-zaman sinyallerinin bir dizi açılımlar olarak yorumlanması.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-507 Güç Sistemleri için Yapay Sinir Ağları 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Sinir Ağlarının Temelleri, İstatistiksel Örüntü Tanıma, Sınıflandırma ve Regresyon, Tek Katmanlı Ağlar, Çok-Katmanlı Algılayıcılar, Radyal Tabanlı Fonksiyonlar, Hata fonksiyonları
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-509 C # ile Bilgisayar Programlama 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: C# temellerine giriş; veri tipleri, sabitler, değişkenler, ifadeler, işlemler, ifadeler, sınıflar ve nesneler : sınıf tanımlamaları, nesne oluşturma ve kaldırma, parametre geçişleri, aşırı yükleme, kapsülleme, miras, çok biçimlilik, hata yakalama ve Windows uygulamaları.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-513 Mikroelektromekanik Sistemlere Giriş 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), aygıt ve teknolojiler, ince film süreçlerini de kapsayacak şekilde mikroişleme ve mikrofabrikasyon teknikleri, silisyum aşındırma, taban yapıştırma, fotolitografi, kaplama ve aşındırma, farklı enerji alanlarındaki dönüşüm mekanizmaları ve modellemeleri, mikroişlenmiş kapasitif, piezodirenç ve ısıl duyarga/uyarıcılar ve uygulamaları, MEMS serimler, fabrikasyon ve analizleri için bilgisayar destekli tasarım
 
DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-515 Katı Hal Aygıtları 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Yarıiletken temelleri, jonksiyonlar, BJT ve MOSFETler, heterojonksiyonlar, yarıiletkenlerin optik özellikleri, optik aygıtlar, fotodedektörler, güneş hücreleri, LEDler ve lazerler
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-517 Endüstriyel Kontrol Metotları 6 Teorik 3 Uygulama 2
İçerik: Bu kurs başlangıçta klasik kontrol yaklaşımlarını tanıtır, fakat genel olarak bugün teknolojik öneme sahip olan optimum kontrol, sanayi tipi kontrol, akıllı kontrol ve robot kontrolü gibi geniş, önemli kontrol konularına odaklanır. Tanımlanan kontrol yaklaşımları ABB IRB 120 sanayi tipi robota, kararsız lineer sarkaca ve altı ayaklı böceğe uygulanacaktır.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-521 Akademik Yazım 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Akademik kelimelerin öğrenilmesi ve incelenmesi, gramerin incelenmesi, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, teknik rapor yazımı, dinleme becerilerinin geliştirilmesi, sunum becerilerinin geliştirilmesi
 
DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-523 Fiber lazer ve Yükselteçler 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Nadir element katkılı fiberlerin imalatı; Nadir element iyonlarının optik ve elektronik özellikleri; CW silisyum fiber lazerleri; Geniş bant fiber kaynakları; Q-anahtarlı fiber lazerler; Mod-kilitli fiber lazerler, Erbium katkılı fiber yükselteçler; Gelişmiş konular.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-525 Özel Konular: İleri Elektronik 6 Teorik 3 Uygulama 2
İçerik: Önceden seçilmiş üst düzey konularda geçen elektronik devreler, tasarım teknikleri ve örneklere odaklı tartışma; Bu ders elektronikteki güncel araştırmaları, modern elektronik parçaların özelliklerini, tanımlarını ve test edilmelerini kapsamaktadır.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-527 Optoelektronik Tıbbi Uygulamaları 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Giriş, biyomedikal mühendisliği perspektifinden biyomedikal optik; Işın algısının biyofiziği; Doku optiğinin temelleri, biyolojik örneklerin optik parametreleri; Dokuda ışın yayılması ve hesaplama yöntemleri; İnsan hemodinamikleri; Optoelektronik sensörler - ölçme prensipleri, parçaları, tasarım özellikleri; Kan-oksijen doygunluğu transkutan belirlenme sensörleri; Optik görüntüleme sistemleri ve işlevsel tıbbi teşhis yöntemleri.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-591 Uzmanlık Alan Dersi 6 Teorik 4 Uygulama 0
İçerik: Uzmanlık alan dersi
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-595 YL-Seminer 6 Teorik 2 Uygulama 0
İçerik: Seminer çalışması
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-597 YL-Tez 24 Teorik 0 Uygulama 0
İçerik: Tez çalışması
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-502 Mikrodalga Teorisi 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: İletim hatları ve dalga kılavuzları, mikrodalga devre analizleri, mikrodalga rezonatörleri, mikrodalga filtreleri, aktif RF ve mikrodalga cihazları, antenlerin mikrodalga sistemlerdeki durumu, mikrodalga yayılımı.
      DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-504 Anten Tasarımı ve Uygulamaları 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Diziler ve akıllı antenler, antenlerle ilgili yapılar ve teknikler, anten uygulamaları, analiz metotları, modelleme ve benzetim(simulasyon), Ultra-Geniş-Bant Antenler
   
DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-506 İleri Güç Elektroniği 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Modern güç yarıiletken karakteristikleri, Güç entegre devreleri, AC-DC çeviriciler, DC-DC çeviriciler, rezonant çeviriciler, DC-AC çeviriciler, motor sürücüleri ve kontrol yöntemleri
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-508 Elektrik Güç Kalitesi 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Güç kalitesi sorunları, Nedenleri ve etkileri, Güç kalitesi standartları, Harmonikler, Pasif ve aktif filtreleme, Harmonik analiz, Ara sınav, Güç kalitesi izleme, Özel Güç Cihazları, Statik Transfer Anahtarı (STS), Aktif Güç filtreleri, Statik Senkron Kompansatör (STATCOM), Dinamik Gerilim Restoratör, Statik VAR Kompansatör (SVK)
      DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-510 Simülasyon Programları 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Spice programına giriş, Spice programıyla uygulamalı örnek, Proteus-CCS.C programlarına giriş, Proteus-CCS.C programlarıyla uygulamalı örnek, PowerSim programına giriş, PowerSim programıyla uygulamalı örnek, Araa sınav, Matlab programına giriş, Matlab programıyla uygulamalı örnek, PSCAD programına giriş, PSCAD programıyla uygulamalı örnek, Etap programına giriş, Etap programıyla uygulamalı örnek, Genel tekrar
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-512 Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) Fabrikasyonu 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), aygıt ve teknolojiler, ince film süreçlerini de kapsayacak şekilde mikroişleme ve mikrofabrikasyon teknikleri, silisyum aşındırma, taban yapıştırma, fotolitografi, kaplama ve aşındırma, farklı enerji alanlarındaki dönüşüm mekanizmaları ve modellemeleri, mikroişlenmiş kapasitif, piezodirenç ve ısıl duyarga/uyarıcılar ve uygulamaları, MEMS serimler, fabrikasyon ve analizleri için bilgisayar destekli tasarım
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-514 Analog Entegre Devrelere Giriş 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Çok tranzistörlü yükselteçlerin tasarım ve analizleri, biaslama devreleri, diferansiyel çiftler, CMOS Op-Amp topolojileri, Op-Amp’ların optimizasyonu, karşılaştırıcılar
    DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-516 Sanayi - İnsani Robotlarda Modelleme, Kontrol ve Öğrenme 6 Teorik 3 Uygulama 2
İçerik: Bu dersi alan öğrenciler robotların kinematik ve dinamik denklemelerini türetebilecekler ve ayrıca Robotran ve MapleSim gibi çok vücutlu parçaları modelleme için kullanılan yazılımlar ile robot modellemesi yapabileceklerdir. Bir çok kontrol, öğrenme ve öğrenme temelli kontrol algoritmalarını üniversitemizin Yapay Zeka, Kontrol ve Robotik labaratuvarında bulunan ABB IRB 120 sanayi tipi robota ve NAO insansı robota uygulayabileceklerdir.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-518 DC-AC Güç Çevirim Metodları 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Bu ders kapsamında evireç teknolojisinde kullanılan doğru akımdan- alternatif akıma güç dönüşümü yöntemlerinin tasarımı ve uygulaması üzerinde durulacaktır. Eğitimde, genel anahtarlama yöntemlerinin yanı sıra güç devreleri de incelenecektir. Ayrıca yenilenebilir enerji santrallerinin, mevcut elektik şebekelerine entegre olmada kullanılan metotlarda incelenecektir. Eğitimi sırasında, PSCAD programı evireç sistemlerini simüle etmek için etkin şekilde kullanılacaktır.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-520 FACTS Cihazlar için Senkron Referans Çevirim Dönüşümü 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Güç kalitesi bozunumları ve ilgili standartlar verilir. Sonra, Esnek AC İletim Sistem Cihazları tanıtılır. Gelişmiş Faz Kilitli-Döngü, Anlık Reaktif Güç Teorisi, Senkron Kaynak Çerçeve, Anlık Güç Teorisi, M-αβ Algoritması gibi kaynak sinyali çıkarma yöntemleri tartışılır ve PSCAD kullanılarak uygulanır.
 
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-522 Akademik Yazım 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Akademik kelimelerin öğrenilmesi ve incelenmesi, gramerin incelenmesi, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, teknik rapor yazımı, dinleme becerilerinin geliştirilmesi, sunum becerilerinin geliştirilmesi
   
    DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-524 Yarıiletken Optoelektroniği 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Yarıiletkenlerdeki ışıksal süreçler; LED’ler; Işıksal dalga kılavuzları, Fotodedektör ve güneş hücreleri; Lazerlerin çalışma prensipleri; İleri lazer yapıları ve kiplenim.
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-526 Tıbbi Elektronik 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Tıbbi aletlerin temel kavramları; Temel sensör ve ilkeleri; Biyopotansiyellerin kökeni, Biyopotensiyel elektrot ve yükselteç devreleri; Dolaylı ve dolaysız kayıt metotları; Amperometrik ve Potansiyometrik sensörler; Kimyasal biyosensörler; Optik algılama teknikleri; Mikroakışkanlar, SERS ve biyosensör devre tasarımı, Elektrik güvenliği; Özel araştırma konuları.
 
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-528 Sistem Modellemeye Giriş 6 Teorik 3 Uygulama 2
İçerik: Bu kursun temel amacı bir sistemin temel özellikleri olan sistem kazancı, zaman sabiti, sistem kökleri gibi bilgileri sistem modeli hakkında hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan elde edilmesini sağlamaktır. Bu bilgiler sistemin derecesi, geçici zaman davranışı gibi bilinmeyen özellikler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. Bunların yanında, data toplama ve analiz etme yöntemleri tanıtılacak ve toplanan datalar bilinmeyen sistemin modellenmesi ya da tanımlanması amacı ile kullanılacaktır. Son olarak, geliştirilmiş olan modeller çapraz doğrulama gibi yaklaşımlar kullanılarak analiz edilecektir.
 
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-530 Kızılötesi Aygıtlar ve Sistemler 6 Teorik 3 Uygulama 0
İçerik: Kızılötesi ışınım temelleri, ısıl görüntüleme temelleri, kızılötesi dedektörlerin karakteristikleri, foton algılayıcılar ve soğutmasız kızılötesi dedektörler, kızılötesi sistemlerin karakterizasyonu, ısıl görüntülemenin endüstriyel ve diğer uygulamaları
 
DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-592 Uzmanlık Alan Dersi 6 Teorik 4 Uygulama 0
İçerik: Uzmanlık alan dersi
   
DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-592 Uzmanlık Alan Dersi 6 Teorik 4 Uygulama 0
İçerik: Uzmanlık alan dersi
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-596 YL-Seminer 6 Teorik 2 Uygulama 0
İçerik: Seminer çalışması
  DERSLER VE İÇERİKLERİ DÖNEMİ
 
DERSİN KODU DERSİN ADI AKTS DERSİN KREDİSİ
EEE-598 YL-Tez 24 Teorik 0 Uygulama 0
İçerik: Tez çalışması